„Player Rambo Instagram nyereményjáték”

Részvételi- és játékszabályzat, adatkezelési alapelvek

 

 1. A Player Media Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 9. 3. emelet 2/a., cg: 01 09 972655, adószám: 23586619-2-41, képviseletében: Nagy Gergely ügyvezető) „Player Rambo Instagram nyereményjáték” néven nyereményjátékot szervez és bonyolít le.

 

 1. A játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik nem esnek a 6. pontban meghatározott korlátozások alá. A játékosoknak a nyereményt személyesen, a szervező budapesti irodájában kell átvenniük, a kapcsolatfelvételtől számított 14 napon belül. A jelentkező Player.hu instagram oldalának (https://www.instagram.com/player.hu/) "követését"  követően vehet részt a játékban (a továbbiakban: Játék) és lehet Játékos.

 

 1. A Játék menete a következőképpen alakul:
 • A Játék lebonyolítására 2019.09.18. 10:55:00 és 2019.09.25. 18:59:59 között kerül sor.
 • A Játék időtartama alatt a Játékosoknak be kell követniük a Player.hu Instagram oldalát, és a saját Instagram profiljukra fel kell tölteniük egy fotót, amivel beneveznek a játékra.
  Ezen a fotón a Rambo film által inspirálódva, Rambo jelmezben kell megjelennie a játékosnak. A Játékban azok a fotók vesznek részt, amik a sorsolás napján is elérhetőek, bárki számára megtekinthetőek a Játékos Instagram profilján.
 • Ezen a fotóján be kell jelölnie a @player.hu Instagram oldalát és megjelölnie a posztot egy #ramboplayer2019 hashtaggel.
 • A Játékosoknak a játék időtartama alatt bármikor lehetősége van a Játékhoz csatlakozni.

A privát Instagram fiókkal jelentkező Játékosokat automatikusan kizárjuk a Játékból.

A beérkezett fotók közül a Player zsűrije fogja kiválasztani a két legötletesebb, legjobban sikerültet és ezen két Játékos nyeri meg az 1-1 db nyereményt.

 1. A Játékos a Játékban való önkéntes részvételével tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a Játék Lebonyolítója felkeresi instagram üzenet formájában és tájékoztatja a nyertesség tényéről, továbbá a nyeremény átvételének lehetőségéről. Szervező, mint Adatkezelő az egyeztetés során rögzíti a Nyertes nevét, telefonszámát és a nyeremény átvételekor szükséges azonosításához az anyja nevét. A nyeremény átvételét követően Szervező, mint Adatkezelő a Nyertes személyes adatait azonnal törli.

 

 1. A Játékos kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a a Játékszabályzatot megismerte és kijelenti, hogy az abban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel, részvétele az abban leírt korlátozásokba nem ütközik.

 

 1. A játékból kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult az a Játékos, aki a Lebonyolítóval valótlan adatokat közöl, ha:
 • nem múlt el 18 éves;
 • ha a Megbízott megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel Instagram üzenet formájában a
 • kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt
 • a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen
 • módon befolyásolni próbálja;
 • nyereményét nem tudja személyesen, a szervező budapesti székhelyén 14 napon belül átvenni.
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

 1. Amennyiben a játékkal, továbbá a Részvételi és Játékszabályzattal kapcsolatban kérdése merülne fel, írjon üzenetet az sziklai.orsolya@player.hu e-mail címre.

 

 1. Nyeremények:
 • Nyertesenként 1 db, összesen 2 db kés Seres Lajos, a Sító Knives mestere
  jóvoltából, amit a Rambo filmek inspiráltak.
 1. A Nyeremények sorsolására a Szervező székhelyén kerül sor 2019.09.26-án. A Nyertesek nevét a nyereményjátékot hirdető poszt alatt tesszük közzé és a jelen szabályzat 4. pontja alapján felvesszük velük a kapcsolatot.

 

 1. A Nyertesnek a tájékoztató üzenet megérkezését követően 5 nap áll rendelkezésére, hogy az instagram üzenetre válaszolva megadja a tájékoztató üzenetben kért személyes adatait. Amennyiben a Nyertes 5 napon belül a fentieknek nem tesz eleget, úgy Lebonyolító jogosult pótnyertest hirdetni.

 

 1. A Nyertes a nyeremény átvételének részleteit instagram üzenetben az adatok megadásával egyidőben egyezteti. A nyereményeket kizárólag személyesen, a szervező budapesti irodájában, személyi igazolvánnyal igazolva lehet átvenni. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Player Media Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A nyeremény pénzre és egyéb dologra nem váltható. A nyeremény nem átruházható.

 

 1. A játékból ki vannak zárva a Szervező munkatársai, illetve a velük megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerei, illetve e személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1. A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes és a Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul adaainak a jelen szabályzat alapján történő kezeléséhez. Azok, akik a játékban részt vesznek, kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést.

 

 1. A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Lebonyolító a Játékos önként megadott valamennyi személyes adatát, így különösen, de nem kizárólagosan a nevét, telefonszámát, e-mail címét és anyja nevét– a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzatban foglalt eljárási rend keretein belül – kezelje. A Játékos személyes adatainak kezelésével, illetve feldolgozásával kapcsolatos részletes jogokat GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Játék befejeződését követően Lebonyolító, mint Adatkezelő a Játékos adatait haladéktalanul törölni köteles.

 

A Szervező a Játékszabályzat és játékmenet módosításának jogát fenntartja.

Budapest, 2019.09.18.

 

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel a hírlevelünkre, és mi minden héten érdekes, szórakoztató sztorikat küldünk neked a világból.