Amikor egy kapcsolat felbomlik, az nem csupán érzelmileg viselheti meg a feleket. Amikor gyermek is született az egykori szerelemből, jogi kérdések is felmerülnek. Mivel hazánkban még mindig legtöbbször az anyánál helyezi el a kiskorúakat a bíróság, az apáknak többet kell küzdeniük.

Sajnos még a régen harmonikus kapcsolatok esetében is előfordulhat hogy a szakítás után nagyon elmérgesedik a viszony. Ennek pedig leggyakrabban a gyerekek isszák meg a levét. Akár közös szülői felügyeletet állapít meg a bíróság, akár egyik szülő nevelésében hagyja a gyermeket, jogok és kötelezettségek illetik meg a feleket.

A kapcsolattartás joga

A különélő szülő elidegenítése sajnos igencsak hétköznapi jelenségnek számít miután válásra került a sor. Mivel jóval több gyermek kerül az édesanyához, nagyrészt az apák azok, akik ezt elszenvedik. És természetesen a gyermek, akit ugyanúgy megillet mindkét szülővel a kapcsolattartás.

Az elidegenített édesapát legtöbbször mondvacsinált okokkal hónapokra, vagy akár évekre is elválaszthatják gyermekétől. Ennek a jogi aggályossága csupán az egyik szempont. A különélő szülő démonizálásával a gyerekekben visszafordíthatatlan lelki károk keletkezhetnek. Nem beszélve arról, hogy a külön töltött időt nem adja vissza senki.

Az apasági perindítás lehetősége

Többek között az apát is megilleti az apaság tényének bírósági úton való megállapítása. Ez akkor fordulhat elő, ha a gyermek születési anyakönyvi kivonatában nem valós személyt jelöltek meg apaként. Ha az apa rubrika üresen lett hagyva, vagy képzelt nevet jegyeztek bele, lehetőség van az igazi apa bejegyzésére.

Ha az újszülött anyakönyvezésekor létező személy lett apaként megjelölve, akkor nem opció az apasági per indítása. Azonban ha nyitva áll a lehetőség, akkor nem csupán az apa, hanem az anya, sőt a gyermek is indíthat eljárást. A kiskorú perindítására speciális szabályok vonatkoznak, be kell vonni a gyámhatóságot is.

A házasság hatása az apaság vélelmére

Előfordulhat olyan helyzet, hogy az édesanya már új kapcsolatból várandós, ám a régi házasság még fennáll. Ekkor a magyar jog azt a férfit ismeri el apaként, aki házastársi jogviszonyban áll az anyával.

Ha a házasság felbomlása után az anya rögtön újra férjhez megy, minden esetben az új férj lesz apaként bejegyezve. Kivételt képez ez alól az az eset, ha ez a feltételezés megdől. Ebben az esetben a volt házastárs kerül apaként bejegyzésre.

A jogok mellett az apáknak kötelezettségei is vannak

A kapcsolattartás akadályoztatása mellett még egy gyakori jelenséggel találkozunk válás után. Ez pedig nem más, mint a gyermektartásdíj nem fizetése. A különélő szülő terhére a kiskorú szükségleteinek fedezése céljából tartásdíj kerül megállapításra.

Sok szülő azonban egyáltalán nem, vagy nem rendszeresen támogatja a másik felet a gyermek nevelésében. Erre hamarosan nem lesz lehetősége a különélő szülőknek mert új szabályozás készül.

(Szponzorált tartalom)

És ezt olvastad már?
Miért számít egészségtelennek a fehér cukor?