A meghatalmazás megkönnyítheti a hivatalos ügyintézést, de bukhatunk is vele, ezért nagyon fontos, hogy védjük az érdekeinket.

Az emberek hetente több órát töltenek olyan adminisztratív tevékenységekkel, amelyeket könnyen kiválthatnának. A meghatalmazással például képviseleti joggal ruházhatjuk fel olyan ismerősünket vagy hozzátartozónkat, akinek több szabadideje van. Ez hasznos, hiszen annak érdekében, hogy elláthassa egy ügyünket, szükséges egy meghatalmazás a részünkről.

Jogosulatlan képviselet

A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy olyan emberek adják ki magukat képviselőnek, akik valamilyen előnyt akarnak maguknak szerezni. Ilyenkor úgy járnak el ezek a személyek, mintha képviselők lennének, valójában az álképviselet klasszikus formájáról beszélünk. Nem kell aggódnunk azonban, ugyanis a csaló nyilatkozatát könnyen megtámadhatjuk. Ennek alapját az adja, hogy a cselekményt éppen olyan személy végezte el vagy tette meg, akinek erre nem volt meghatalmazása. A nyilatkozat éppen ezért hatálytalannak minősül.

Ez volt a helyzet akkor is, amikor a meghatalmazott a víziközmű-szolgáltatónál a vízóra átíratása helyett meghatalmazása birtokában saját mérőóráját is a meghatalmazó nevére íratta, aki a számlák megérkezésekor szerzett tudomást képviselője csalárdságáról. A valódi kellemetlenséget az okozta, hogy a meghatalmazott erre az időszakra időzítette a medencéjében a vízcserét.

Mobilszolgáltatónál történt visszaélések miatt meghatalmazással sem tudjuk képviseltetni magunkat, ezért személyesen kell megjelenni a részletre történő mobilkészülék vagy eszköz vásárlása esetében. Ugyanez igaz a készülék átvétele esetében is. Érthetően, hiszen könnyen félrevezethető lenne a szolgáltató, a meghatalmazott által lobogtatott meghatalmazással saját zsebére dolgozhatna a meghatalmazott. Ilyenkor az érdekeink védelmét szem előtt tartva, törekedjünk minden általunk kiadott meghatalmazást aktuális, pontos és konkrét ügyleírással ellátni! Ezáltal nehezebb lesz visszaélni nyilatkozattal a későbbiekben, ha mondjuk megromlana a felek közötti kapcsolat.

Képviselettel helyettesíthetjük magunkat

Érdemes tudni, hogy alapvetően más személy útján is lehet jognyilatkozatot tenni. A képviselet több formában keletkezhet: például meghatalmazással, hatósági határozattal vagy cégek esetében a létesítő okirat rendelkezésével. Abban az esetben, ha arra van szükségünk, hogy egy másik személy egy meghatározott ügyben intézkedjen helyettünk, akkor a meghatalmazás lesz a mi eszközünk.

Tudnivalók a meghatalmazásról

A meghatalmazás jognyilatkozat tételére feljogosító, képviseleti jogot keletkeztető, kifelé szóló egyoldalú jognyilatkozat, mely okosdokumentum formájában már online is elérhető. Akkor van rá szükség, ha a képviselő a képviselt nevében kíván jognyilatkozatot tenni. Szükség esetén ezt bemutatni is tudnia kell például a bíróság vagy egy hatóság előtt. A meghatalmazott kiválasztása a képviselt személy kizárólagos döntése. Logikus, hiszen a képviselő a meghatalmazó nevében tesz nyilatkozatot. Éppen ezért a képviselő személyének kiválasztása lényeges mozzanat a meghatalmazás előtt,

érdemes egy megbízható és felelős személyhez fordulni ez ügyben.

A képviselő által megtett jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi. Ez azt jelenti, hogy például egy peres eljárásban a meghatalmazott ügyvéd képviselheti az érdekeinket és perbeli cselekményeket tud végezni, amelyek ránk fognak vonatkozni, olyanok lesznek, mintha mi magunk tettük volna. Például házassági bontóperben a meghatalmazás alapján eljáró ügyvéd nem a saját házasságát bontatja fel a bírósággal, hanem a meghatalmazó fél életközösség-bontását kéri. A nyilatkozat tehát jogi hatás kiváltására alkalmas lesz, annak ellenére, hogy nem személyesen tettük meg.

Védeni az érdekeket

Azért is érdemes ehhez a megoldáshoz nyúlni, mivel ez egy olyan helyzetet alakít ki, amelynek részleteit jogszabály rendezi.

A meghatalmazás tehát jogviszonynak minősül.

Fontos, hogy a jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással is megtehető, a felesleges jogviták elkerülése érdekében azonban érdemes az írásbeliségre támaszkodni. Ezt azért hangsúlyozzuk, mivel így könnyebben bizonyíthatóak a meghatalmazás részletei, amelyek nagyobb fokú biztonságot eredményeznek képviselt számára.

Ingatlanvásárlás meghatalmazással

Ingatlanvásárlás előtt sokszor elgondolkozunk, hogy saját magunk keressünk lakást, vagy bízzunk meg egy hozzáértő ingatlanközvetítőt. Utóbbi esetben szóban meghatalmazhatjuk a szakértőt, azonban nem feltétlen arra, hogy egyben vásárolja is meg az ideálisnak vélt ingatlant. Abban az esetben, ha mégis előfordulna, hogy a közvetítő vételi ajánlatot tesz, esetleg egy adásvételi szerződést köt a nevünkben, az ránk nézve nem feltétlenül fog kötő erővel bírni.

Az eljárt személy ekkor nem rendelkezett felhatalmazással ilyen cselekményre. A vételi, illetve eladási ajánlat közlésére még akkor sem jogosult, ha meghatalmazással rendelkezik. A nyilatkozatban ugyanis kifejezetten fel kell őt hatalmaznunk erre. Kétséget kizáróan az is megállapítható, hogy olyan meghatalmazással különösen nem rendelkezett a hivatkozott személy, amelyet a jogszabály az ingatlanra vonatkozó szerződéses nyilatkozat vagy ajánlat formájára előír.

Tudni kell ugyanis, hogy az ingatlan-adásvételre vonatkozó szerződést írásba kell foglalni, ennek megfelelően pedig a meghatalmazást is írásban kell megfogalmazni.

Mivel az ingatlan-adásvételt írásban tudjuk érvényesen megkötni, ezért a meghatalmazás is csak írásban lesz érvényes. E mögött egy olyan szabály áll, amely szerint a meghatalmazást olyan okiratként kell megtennünk, mint amilyen jognyilatkozatot a képviselő tenni fog a felhasználásával. Érdemes észben tartanunk ezt a szabályt, hiszen más esetben is formaisághoz köthetik az érvényességet. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindig írásba kell foglalnunk a meghatalmazást, ez az ingatlanok esetében sokkal inkább egy biztonsági funkciónak minősül.

Ügyeljünk az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésnél!

A tulajdonjog változását csak abban az esetben fogja a hatóság bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba, ha megfelelően alátámasztjuk ezt a tényt. Ezt az adásvételi szerződés benyújtásával tehetjük meg, de csak abban az esetben járunk sikerrel, ha közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltuk a megállapodást, így a meghatalmazásnak is ilyen okiratnak kell lennie.

Amennyiben a meghatalmazás hiányosságban szenved vagy ellentmondásos, az alakszerűségi előírásoknak nem felel meg, azt elfogadni nem lehet. Ismételten tehát szükséges figyelemmel kísérni a meghatalmazás formai követelményeit is.

Segít a Szerzi

Ma már sokkal egyszerűbb dolgod van a képviselettel kapcsolatban, ugyanis rendelkezésedre áll a Szerzi nyilatkozatgenerátora, amellyel most ingyen és egyszerűen készíthetsz az igényeidnek megfelelően képviseletre jogosító nyilatkozatot. Itt készíthetsz meghatalmazást a Szerzi nyilatkozatgenerátorával!

Amennyiben további segítségre volna szükséged, vagy egyéb jogi kérdésed merülne fel, fordulj bizalommal a Szerzi platformon regisztrált ügyvédek egyikéhez online jogi tanácsadás keretében, aki készséggel áll rendelkezésedre!

A cikk létrejöttét támogatta a Szerzi.

Támogatott és ajánlott tartalmaink

Veszélyesen süllyed több tucat kínai nagyváros

Ha ott van ő, egyszerűen nem lehet senki vagy semmi másra nézni

Kerti tavat szeretnél? Képbe hozunk sok részlettel, hogy aztán könnyen megépíthesd

További cikkeink a témában