„Fedezze fel az új MICHELIN CrossClimate abroncsot!”

A JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
„Fedezze fel az új MICHELIN CrossClimate abroncsot!”
AZ MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság szervezésében
(Időtartam: 2015. november 05– 19.)

1. Cikkely — A szervező
A „Fedezze fel az új MICHELIN CrossClimate abroncsot!” játék szervezője a vásárlók számára (a továbbiakban a „Játék” néven szerepeltetve) a MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 4400. Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15; fióktelep: 1138 Budapest, Váci út 140.
cégjegyzékszám: 15-09-062150; adószám: 11246062-2-15; képviseli: dr. Orosz József cégvezető és Nagy Béla cégvezető; (a továbbiakban: MICHELIN), (a továbbiakban a «Szervező» vagy «MICHELIN» néven említve) az SC ROSEL EXPERT SRL Ügynökség révén, melynek központja: SC ROSEL EXPERT SRL, Ursa Mică street nr. 5A, Bucharest . A Játék a jelen szabályok (a „Szabályok”) rendelkezéseinek megfelelően fog lezajlani, amelyek minden Résztvevőre nézve kötelező jellegűek.

A jelen Játékban való részvétel feltételezi a résztvevő részéről a szabályok elismerését, és egyetértését azokkal. A résztvevőknek meg kell felelniük a jelen Szabályok összes feltételeihez és alkalmazkodniuk kell annak rendelkezéseihez.

2. cikkely - A Játék időtartama és lezajlási helye
A Játékot Magyarország területén szervezik.
A Játék 2015. november 5-én kezdődik, és 2015 november 19-én 23:59 óráig tart.

3. Cikkely - A Játék hivatalos szabályzata
3.1. A Játék hivatalos szabályzata minden résztvevő számára ingyenesen hozzáférhető a Játék teljes időszaka alatt a következő módozatok bármelyikében:
• Elektronikus formában a http://player.hu/auto-motor-2/autos-gumi-kviz-nyeremenyjatek/ weboldalon
• Nyomtatott formában, az ügynökség címére küldött írásbeli kérelmet követően: SC ROSEL EXPERT SRL, Ursa Mică street nr. 5A, Bucharest, . A Szervező szabad döntésének megfelelően, a Játékot népszerűsíthetik a közönség informálása céljából, többek közt bizonyos reklámanyagok révén, és/vagy informatív okokból. Az efféle anyagokban esetleg fellelhető információk a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban lesznek értelmezve.

3.2 A Szervező jogosult a Szabályok módosítására és/vagy kiegészítésére a résztvevők előzetes, a rendelkezéseik bárminemű megváltoztatásával kapcsolatos tájékoztatását követően. A jelen Szabályok rendelkezéseiben eszközölt minden változás/kiegészítés szerepelni fog a függelékekben, és a közönség ezekről tájékoztatva lesz a http://player.hu/auto-motor-2/autos-gumi-kviz-nyeremenyjatek/ oldalon közzétett közlemény útján.

4. Cikkely - Részvételi jog
4.1. Csak magyarországi lakhelyű vagy tartózkodási helyű („Résztvevők”) egyének, akik a regisztráció napján már betöltötték 18. életévüket, regisztrálhatnak a Játékban való részvételre.
4.2. Személyek következő kategóriái nem vehetnek részt a Játékban:
• A „MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság” alkalmazottai.
• A Játék lebonyolításával vagy szervezésével kapcsolatos bármilyen tevékenységben résztvevő vállalatok alkalmazottai.
A fent említett alkalmazottak rokonai (vagyis: gyermekei/szülei, testvérei, házastársai) nem jogosultak részt venni a Játékban.

5. Cikkely – A Játék díjai
A Játékban a következő díjak lesznek kiosztva, az alábbi, 6. Cikkelyben leírtak szerint:

Díjak Mennyiség Egység értéke (FT, ÁFA nélkül)
Digitális “Michelin” nyomásmérő az abroncsnyomás ellenőrzésére 20 3 599
“Michelin” karóra 20 7 171
4 db-os MICHELIN CrossClimate abroncs szett 1 132 676
Összesen 41 348 076

6. Cikkely – Játék lebonyolításának mechanizmusa

6.1. A Játékra történő érvényes regisztráció feltételei
6.1.1. A Játékban való részvételre történő érvényes regisztrációhoz a következő feltételek együttes megvalósulása szükséges:
(1) A Résztvevő a fenti, 4. Cikkely előírásainak megfelelően legyen jogosult a részvételre;
(2) A Játékban való részvétel a Játék időtartama alatt lesz kizárólagos, ahogyan azt alább a 7.2.1. Cikkely említi;
(3) A Résztvevőnek legyen hozzáférése a http://player.hu/auto-motor-2/autos-gumi-kviz-nyeremenyjatek/ online oldalhoz, és felelnie kell a Játék kérdéseire; a Játék sikeres befejezéséhez szükséges összes információ megtalálható a Szervező által, ugyanezen alkalmazáson belül kiadott információs anyagokban;
(4) ki kell tölteni a regisztrációs lapot a következő személyi adatokkal: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám és lakcím.

6.2. A Játék mechanizmusa
A Játékban való regisztrációhoz a Résztvevőnek szükséges:
- ellátogatnia a http://player.hu/auto-motor-2/autos-gumi-kviz-nyeremenyjatek/ weboldalra a Játék időtartama alatt, 2015 november 5. és november 19. között;
- Válaszolnia a Játék kvízkérdéseire;
- Kitöltenie a jelentkezésnél megjelenő regisztrációs lapot a következő személyi adatokkal: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám és lakcím, ha a Résztvevő helyesen válaszolt a kvíz kérdéseire vagy ha a Résztvevő azonnali nyereményről kapott tájékoztatást.
- Ha a Résztvevő helyesen válaszolt a kvíz kérdéseire, regisztrálhat a főnyeremény sorsolására, ami 4 db MICHELIN CrossClimate abroncs.

6.3. A Játék díjai
A Játék során a Résztvevők kétféle díjat nyerhetnek:

- Azonnali nyeremények, amennyiben a Résztvevő a Játék kvízkérdéseinek megválaszolása után olyan tájékoztatást kapott, hogy ilyen díjat nyert; az azonnali nyeremények a következők lehetnek:
a. Digitális mérőműszer az abroncsok nyomásának figyelésére, a „Michelin” által beállítva – 20 db
b. “Michelin” karóra – 20 darab
c. sorsolás: 4 db-os MICHELIN CrossClimate abroncs szett
A rendelkezésre álló méretek skálája a következő:

195/55 R15 89V | 195/65 R15 95V | 225/45 R17 94W | 225/55 R16 99W | 205/55 R16 94V | 215/60 R16 99V |
225/50 R17 98V | 185/65 R15 92V | 215/65 R16 102V | 205/60 R16 96V | 195/60 R15 92V | 225/55 R17 101W
205/50 R17 93W | 205/60 R16 96H | 215/50 R17 95W | 195/55 R16 91V | 215/55 R16 97V | 215/60 R17 100V
215/55 R17 98W | 195/55 R16 91H | 205/65 R15 99V | 185/65 R15 92T | 185/60 R15 88V | 195/55 R16 91V

A díjat csak egy Résztvevő fogja megkapni a sorsolás után. A húzás 2015. november 20-ánfog történni.

6.2 A Játék mechanizmusa

A Résztvevők teljes polgári és büntetőjogi felelősséget vállalnak a Játék során a http://player.hu/auto-motor-2/autos-gumi-kviz-nyeremenyjatek/ weboldal kijelölt helyein kiadott vagy továbbított információkért. A Résztvevők teljes mértékben felelősek az oldalon posztolt vagy bemutatott, vagy más tagoknak továbbított adatok és szövegek tartalmáért.
A résztvevők beleegyeznek és vállalják, hogy nem használják a weboldal szolgáltatásait érvényben levő törvények megszegésére való buzdításra. A résztvevők továbbá beleegyeznek és vállalják, hogy nem szolgáltatnak adatokat törvényellenes tevékenységek támogatására.
A szervező jogosult kizárni/diszkvalifikálni a Játékból olyan anyagokat, amelyeket a Részvevők terjesztenek, és amelyek nem felelnek meg a korábban említett feltételeknek.

6.3. A nyertesek kijelölése
A díjakat a 6.1. Cikkely paragrafusa írja le. Minden 100. Résztvevő után 4 díjazott lesz (a 100-as, 200-as, 300-as számú Résztvevő, a készlet erejéig).
A díjak korlátozott számban állnak rendelkezésre, az 5. Cikkely listájának megfelelően. Pótlásuk a Szervező egyoldalú döntési körébe tartozik, és a Játék lezajlásának helyén médiacsatornákon lesz kommunikálva.
A díjat a 6.1. Cikkely paragrafusa írja le. Sorshúzás útján öten kapnak díjat.
A sorshúzás 2015. november 20-án lesz megtartva. A sorshúzáson csak azok vehetnek részt, akik minden kérdésre helyesen válaszoltak, és akik elküldték elérhetőségeiket, ami után egy egyedi részvételi kódot kaptak.
A sorsolás elektronikusan történik majd, a győztes véletlenszerűen lesz kiválasztva. A húzásnál egy győztest és két tartalékost jelölnek ki, sorrendjüket a húzás sorrendje határozza meg.
A díjak pénzre vagy más cikkekre nem válthatók.

6.4. A nyertesek érvényesítése. A nyertesek kihirdetése.
A Játék nyerteseinek kijelölése után a Szervező érvényesíti a nyerteseket a jelen Szabályok szerint:
(1) A Résztvevő jogosult regisztrálni a Játékban a 6.1. Cikkely paragrafusa szerint. 4 fentebbi:
(2) A Játékban való részvételnek a fenti, 6.2. Cikkelynek megfelelően kell történnie;
(3) Megfelelőség minden regisztrációs feltételnek a fenti, 6.1. Cikkelyben leírtak szerint;

A nyertest nyilvánosságra hozzuk a http://player.hu/auto-motor-2/autos-gumi-kviz-nyeremenyjatek/ , a Játék befejező napja után 10 munkanapon belül, de nem később, mint 2015. november 30.

6.5. A díjak kiszállítása
A díjakat a Szervező a nyertesnek az Ügynökségen keresztül fogja eljuttatni. Minden információt előzetesen tudatni fognak a nyertessel.

Bármiféle hiba és/vagy hiány a Szervezőnek átadott személyi adatokat illetően nem vonja maga után az ő felelősségét, mivel a Résztvevők által megadott elérhetőségi adatok pontossága kizárólag az ő felelősségük körébe tartozik. A Szervező akkor sem felelős, ha a nyertesként kijelölt Résztvevő nem elérhető a helytelen vagy hiányos adatok (név, cím vagy telefonszám) miatt.
A Szervező nem felelős a nyert díjakkal kapcsolatos reklamációk esetében a kiszállítás-átvételi protokoll nyertes általi aláírásának pillanatától fogva.

7. Cikkely - Adók és illetékek

A Szervező vállalja, hogy kiszámítja és áthárítja a kapcsolódó bevételek miatti díjat, ami a magyar állampolgárságú nyerteseknek juttatott díjakból áll a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően, mivel minden más természetű, ezekkel kapcsolatos kötelezettségek is kizárólag a nyertesek hatáskörébe tartoznak.

8. Cikkely – A felelősség korlátozása

8.1. A Szervező minden szükséges intézkedést megtehet rendszercsalási kísérlet, visszaélés vagy minden más olyan kísérlet esetén, amely a Játék arculatát befolyásolhatja.

8.2. Vitás esetben a Játékba való belépés érvényességének kérdésében a bizottság döntése a mérvadó.
(1) A Szervező nem vonható felelősségre, ha egy nyertes képtelen a nyereményét átvenni;
(2) A Szervező nem veszi figyelembe a nyert díjakkal kapcsolatos reklamációkat a kiszállítás-átvételi protokoll nyertes általi aláírásának pillanatától fogva;
(3) A Szervező nem felelős a Résztvevő nem megfelelő személyi számítógép használata által okozott hibákért (a számítógép áramforrásának kikapcsolásáért, a számítógépre telepített operációs rendszerből adódó hibákért, a számítógép operációs rendszerének vírusai által okozott hibákért, a Résztvevőnek a technológia Játék eredményeit befolyásolni célzó rosszhiszemű használatáért);
(4) A Szervező nem felelős az olyan hibákért, amelyek a nem az általa javasolt technológiák használatából erednek. Javasolt technológiák: Internetböngésző (Internet Explorer minimum 6-os verziója, Mozilla minimum 3-as verziója, Opera 9), minimum Windows 2000 operációs rendszer;
(5) A Szervező nem felelős az olyan helyzetekért, amikor bizonyos, a Játékban regisztrált résztvevők részben vagy egészében képtelenek részt venni a Játékban, amennyiben ez a képtelenség olyan körülményekből ered, amelyekre a Szervező reálisan hatással nem lehet.
Ilyen körülmények a következőkből adódhatnak: hibás vagy hiányos adatok félbeszakítottan vagy késleltetetten továbbítva, vagy bármilyen más módon deformálva a weboldal felhasználóinak tetteit követően, a számító eszközeik teljesítményének, vagy az alkalmazásaiknak vagy bármilyen más technikai berendezéseiknek használatából eredően a Játék kimenetele során. Ilyen körülmények származhatnak műszaki nehézségekből is, amelyek befolyásolhatják az internetkapcsolat és/vagy a számítógépes eszközök és/vagy az internetszolgáltató alkalmazásainak működését és/vagy akár a Szervező, akár a Résztvevők e-mailjének hibás működéséből, amelyet okozhatnak technikai problémák és/vagy az internet vagy kifejezetten a weboldal különösen megnövekedett forgalma is, illetve okozhat mindkét fajta probléma is.
Ilyen körülmények adódhatnak továbbá: bizonyos sérülésekből vagy hiányosságokból, amelyek hatással lehetnek a számítástechnikai eszközökre, az alkalmazásokra és/vagy a Résztvevő vagy harmadik fél által tárolt adatokra a Játékban történő részvételt követően. Ilyen körülmények adódhatnak továbbá bizonyos jogszabályi változásokból is amelyek hatással vannak a Játék kimenetelére (mint például a polgári hatóságok által adoptált döntések, háborús rezsim, természeti katasztrófák vagy más, hasonló események) a Játékt követően megszerzett nyereségekre, azok értékére, funkciójukra, illetve pótlásukhoz és/vagy szétosztásukhoz szükséges feltételekre.
A Résztvevő határozottan elfogadja a Szervező által adoptált összes döntést a nyertesekkel kapcsolatban, s ugyanígy a Játék jövőbeni naptárával kapcsolatban is, illetve a lebonyolítással kapcsolatos összes többi változással kapcsolatban is. A Szervezőnek jogosult diszkvalifikálni bármelyik Résztvevőt, aki nem felel meg a Játék szabályainak, vagy akinek helytelen viselkedésével, vagy a Játékot bármilyen módon szabotáló magatartásával kapcsolatban bizonyítékra derül fény.

9. Cikkely - Személyes adatok feldolgozása

A Játékban való részvétel és regisztráció révén a Résztvevők kijelentik, hogy egyetértenek a Szabályok rendelkezéseivel, és hozzájárulnak személyes adataiknak a " MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság.” adatbázisába való beviteléhez, hogy azok feldolgozásra és felhasználásra kerüljenek (személyesen vagy képviselő által) olyan célokkal, mint: a Játék lebonyolítása, a nyertesek nevezése, a díjak kiutalása.
A Résztvevők adatait a Michelin és Reklámozó Cége (Feldolgozók néven hivatkozva) az L. 2472/1997 rendelkezései alapján gyűjti be és dolgozza fel. A Résztvevő jogait gyakorolva, melyet az L. 2472/1997 12 és 13 cikkelyei biztosítanak (a személyes adatok feldolgozásához való hozzáférés, a változtatás és a tiltakozás joga), kifejezhetik tiltakozásukat a cég számára írásban megjegyzést küldve ez ügyben, vagy e-mailben a comunicare@michelin.ro címre küldve, a következő vagy hasonló tartalommal: „Kérem személyes adataim törlését az Önök cége által üzemeltetett adatbázisból, valamint bármilyen, az Önök nevében eljáró harmadik fél összes adatbázisából.”

9.1. A jelen Játékba való regisztrálással a Résztvevők elfogadják a jelen Hivatalos Szabályzat előírásait, és abban az esetben, ha nyernek, beleegyeznek nevük és tartózkodási helyük nyilvánosságra hozatalába minden további kötelezettség és kifizetés nélkül.

10. Cikkely — A Játék befejezése/félbeszakítása. Vis maior

A Játék befejeződhet a megadott dátum előtt egy „Vis maior-t” jelentő esemény bekövetkeztében, beleértve azt, amikor a Szervező önnön akaratán kívüli okokból képtelen a Játék lebonyolítását megfelelő feltételekkel biztosítani.
A „Vis maior” bármilyen olyan eseményt jelenthet, amelyet a Szervező nem tud biztosítani, befolyásolni vagy orvosolni, beleértve a Szervező önnön akaratán kívül eső képtelen voltát, s amelynek bekövetkezte meggátolja az utolsó személyt is a Szabályokban lefektetett kötelezettségek kivitelezésében.

11. Cikkely — A díjak begyűjtésének lehetetlensége

Ha a Játék bármelyik nyertese nem utazhat, akkor a díjat egy, az erre a célra kiállított közjegyzői meghatalmazással kijelölt képviselőjének adják át. A Szervező nem vállal felelősséget a díjnak a közjegyzői meghatalmazással kijelölt képviselőnek történő átadásával kapcsolatban, sem az esetleges sérüléssel kapcsolatos reklamáció kifizetéséért vagy orvoslásáért ezzel kapcsolatban.

12. Cikkely – Jogviták

A Szervező és a Résztvevők közt esetleg felmerülő viták a Játék lebonyolításának bármilyen aspektusával kapcsolatban barátságos úton kerülnek rendezésre, és amennyiben ez nem lehetséges, akkor a hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok előtt.
Esetleges reklamációk a Játék lebonyolításával kapcsolatban az Ügynökség címére küldendők: SC ROSEL EXPERT SRL, Ursa Mică street nr. 5A, Bucharest, legfeljebb 10 munkanappal a nyertesek nyilvános kihirdetése után. Ezen időpont után a Szervező nem fogad el további reklamációt.

13. Cikkely — Egyéb záradékok

A Szervező döntései a Játékkal kapcsolatban véglegesek és minden Résztvevőre vonatkoznak.
A ki nem osztott díjak a Szervező tulajdonában maradnak, aki szabadon rendelkezhet felőlük ahogyan az ő érdekei szerint az szükséges vagy megfelelő.
A Szervező minden szükséges intézkedést megtehet rendszercsalási kísérlet, visszaélés vagy minden más olyan kísérlet esetén, amely a Játék arculatát vagy megszervezésének és lebonyolításának költségeit befolyásolhatja.

Füst, Fény, Hollywood

Magasélet

Tech
Tech
Tech
Highlife
Highlife
Highlife
Otthon
Otthon